Học có vui không?

Mình vẫn muốn sống trong giấc mơ, nơi mà sự học thật vui. Vì nếu tỉnh dậy từ đây, nghĩa là mình phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn rằng mình đã sai?

Viết bởi evolpira, trước