Ảnh hưởng và lãnh đạo

Forbes đăng tải một cập nhật trên Twitter về danh sách những người (nữ) có ảnh hưởng nhất bao gồm 27 lãnh đạo doanh nghiệp bên cạnh những nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo phi chính phủ, phu nhân và con gái tổng thống (?!) … Tại sao chỉ những Read more…

Viết bởi evolpira, trước

Học có vui không?

Mình vẫn muốn sống trong giấc mơ, nơi mà sự học thật vui. Vì nếu tỉnh dậy từ đây, nghĩa là mình phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn rằng mình đã sai?

Viết bởi evolpira, trước