Fair

Life gives you something, and takes away from you other thing. Like real fairness. Is it greed or survival instinct that we often moan a lot more about what we lost, rather than what we gained? But it is only fair that if we are greedy as a driver for private advancement then we are also greedy to our demise.

Viết bởi evolpira, trước

Ảnh hưởng và lãnh đạo

Forbes đăng tải một cập nhật trên Twitter về danh sách những người (nữ) có ảnh hưởng nhất bao gồm 27 lãnh đạo doanh nghiệp bên cạnh những nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo phi chính phủ, phu nhân và con gái tổng thống (?!) … Tại sao chỉ những Read more…

Viết bởi evolpira, trước

If you study

If you are going to make a better world for anyone, first make sure that you are privileged to help, not responsible to be on the higher horse.

Viết bởi evolpira, trước

Học có vui không?

Mình vẫn muốn sống trong giấc mơ, nơi mà sự học thật vui. Vì nếu tỉnh dậy từ đây, nghĩa là mình phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn rằng mình đã sai?

Viết bởi evolpira, trước