Hôm nay đọc được một đề xuất dự án về lịch sử Việt Nam. Phần mô tả vấn đề có đoạn

“Việt Nam đang có cơ cấu “dân số vàng”, nhưng lứa “dân số vàng” này có thực sự là người Việt Nam không? […] thế hệ trẻ đã trở thành công dân toàn cầu trước khi trở thành công dân Việt Nam, không có bản sắc và tự hào dân tộc. Đó là lớp trẻ cuồng K-Pop[…]”

Mục tiêu của dự án có đoạn:

“[…]đang trở thành công dân toàn cầu trước khi trở thành công dân Việt Nam. Một phần không nhỏ đang là “người Hàn Quốc đầu thai lộn kiếp sang Việt Nam”. Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này.”

Mình có nghe nhạc, nhưng không cuồng K-pop. Về cơ bản, mình chẳng cuồng cái gì cả.

Nhưng cuồng một cái gì đó là lựa chọn và lối sống của mỗi người, đặc biệt là khi điều đó không gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh. Các dự án văn hoá về lịch sử dân tộc được phát triển là điều thật tuyệt; nhưng hoàn toàn có thể làm điều đó với một mong muốn và tầm nhìn tích cực là truyền tải những giá trị tốt đẹp và bài học lịch sử của dân tộc, nâng cao tinh thần dân tộc bởi vì nó tốt đẹp chứ không phải vì cái khác xấu xa.

Hơn nữa, làm văn hoá, mình nghĩ mục tiêu nên là sự đoàn kết hướng đến mục tiêu chung, hơn là vô tình phân loại đồng bào mình bằng cách đặt mục tiêu cố gắng chuyển đổi “người Hàn Quốc đầu thai lộn kiếp sang Việt Nam” thành “người Việt Nam”.

Một trong những thứ không ai có quyền kiểm soát trong cuộc đời này, là tinh thần tự do về suy nghĩ của người khác. Chúng ta có thể thuyết phục người khác bằng cách chỉ ra những điều tốt hơn, chứ không nên gọi họ là “người XYZ đầu thai lộn kiếp […]”; việc ấy, theo mình, chỉ làm mọi người cảm thấy bị chia rẽ.

Đất nước và dân tộc Việt vẫn còn rất nhiều những giá trị truyền thống và lịch sử đủ đẹp để thu hút mọi người, từ khách cho đến đồng bào, nếu được truyền tải đúng cách, mà không cần dùng đến phương pháp đem một trong nhiều lối sống khác, như “cuồng K-pop”, ra làm ví dụ cho việc mất bản sắc và lòng tự hào dân tộc. Bên cạnh chuyện hai việc ấy không có mối liên hệ nguyên nhân – kết quả (vẫn có thể cuồng K-pop và tự hào về dân tộc, vẫn có thể mất bản sắc và chẳng tự hào gì về dân tộc mà không cuồng K-pop), thì mình tự hỏi liệu dự án có thể liệt kê “cuồng nhạc US-UK”, “cuồng Israel”, cuồng XYZ… cho đầy đủ không? Vì với mình, cuồng bất cứ thứ gì, K-pop, hay tinh thần dân tộc mù quáng đến mức tự kiêu, đều không tốt.


evolpira

là một người kỳ lạ. Viết về những điều tào lao, cờ vua, trà, và em.

Bình luận...